BIOCOMP s.r.o.

Společnost BIOCOMP s.r.o. vstoupila trh se zemědělskými produkty v roce 2006. Navázala obchodní spolupráci jak se zemědělskými prvovýrobci, tak i s velkým počtem obchodních firem s dlouholetou tradicí působení na českém i mezinárodním trhu.

Mezi naše nejdůležitější obchodovatelné komodity patří zejména surové rostlinné oleje, rafinované rostlinné oleje a další produkty vhodné pro přímé zkrmování nebo následnou výrobu krmných směsí, které jsou výsledkem zpracování olejnin (řepky olejné a slunečnice). Společnost BIOCOMP s.r.o. je certifikovaná systémem GMP B3 na obchod s řepkovými šroty.

Navázali jsme také obchodní užší spolupráci s lisovnami výše uvedených zemědělských olejnin.
Společnost BIOCOMP s.r.o. si vybudovala rozsáhlou dodavatelsko odběratelskou síť umožnující stabilní obchodní činnost se zemědělskými komoditami na evropském agrárním trhu. Je držitelem certifikátu dle standardů ISCC (Směrnice o udržitelnosti biomasy), který se vztahuje nejen na obchod s řepkovým semenem, ale i na dodávky řepkového oleje.

Společnost BIOCOMP s.r.o. si vytváří především individuální přístup k jednotlivým zákazníkům s cílem zajistit široké spektrum jejich potřeb a vytvořit dlouhodobou a stabilní spolupráci. V rámci ní společnost BIOCOMP s.r.o. zajišťuje:

 1. Vykoupení a zobchodování zemědělské produkce našich zákazníků, kde garantujeme:
  • odebrání zboží v termínu
  • platba dle dohodnutých podmínek
  • ceny dle světového trhu
  • zajištění logistiky
 2. Potřeby zákazníka v rámci živočišné výroby, dodáním požadovaných krmiv nebo jejich komponentů:
  • dodání zboží v termínu
  • odpovědnost za kvalitu a kvantitu dodaného zboží
  • zajištění logistiky

Společnost BIOCOMP s.r.o. řídí tým zkušených pracovníků s dlouholetou praxí.